Dostarczanie materiałów.

Kreacje należy wysyłać e-mailem na adres traffic@oan.pl
Dodanie numeru zlecenia lub dokładnej nazwy kampanii do tematu maila pozwoli na łatwiejszą segregację oraz uniknięcie pomyłek.

Kreacja uważana jest za kompletną wyłącznie jeśli został zdefiniowany dla niej URL na landing page [clicktag]

Komplet materiałów należy dostarczyć min. 48 godzin przed rozpoczęciem kampanii.

Statystyki.

Technologię mierzącą dostarcza Smart AdServer. Dopuszczalna różnica adserwerowa dla statystyk odsłon oraz kliknięć w odniesieniu do innego systemu zliczającego wynosi 5%-10%.

Klient może zażyczyć sobie dołączenia osobnych skryptów mierzących odsłony oraz kliknięcia do przesłanych materiałów. Niektóre formy reklamowe mogą mieć podłączone dodatkowe pikselki mierzące interakcję (wyłącznie do przygotowania po stronie klienta).

Ogólne warunki techniczne.

Pliki kreacji

Gotowa kreacja powinna mieć nazwę zgodną z formatem:

OAN_serwis_formareklamy_rozmiar.rozszerzenie

Np.

OAN_inwestycje_pl_billboard_750x100.swf

Kreacje powinny być Przygotowane we flash wersji 8 lub nowszej.

Parametr clickTag w kreacjach flashowych.

Zmienna clicktag umożliwia systemowi mierzenie statystyk kliknięć w kreację.

Aby ustawić clicktag w kreacji należy:

 • utworzyć ponad wszystkimi warstwami nową warstwę i ustawić ją jako button (o wymiarach równych obszarowi klikanemu kreacji);
 • ustawić nieprzezroczystość buttona na 0%;
 • przypisać następującą akcję do buttona (nie do klatki!)
 • Action Script 2

  on (release) {
    getURL(_root.clicktag, _root.target);
  }

  Przykład

  Action Script 3

  import flash.external.ExternalInterface;
  import flash.net.URLRequest;
  import flash.net.navigateToURL;
  
  btn_click.mouseChildren = false;
  btn_click.buttonMode = true;
  btn_click.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,click);
  
  var target = root.loaderInfo.parameters.target;
  var clicktag = root.loaderInfo.parameters.clicktag;
  
  function click(e:MouseEvent) {
  	var browserName:String = getBrowserName();
  	if (browserName == "IE") {
  		ExternalInterface.call("function setWMWindow() {window.open('"+ clicktag + "');}");
  	} else {
  		navigateToURL(new URLRequest(clicktag), target);
  	}
  }
  
  function getBrowserName():String {
  	var browser:String;
  	try {
  		var browserAgent:String = ExternalInterface.call("function getBrowser(){return navigator.userAgent;}");
  	} catch (error:Error) {
  		trace(error);
  		return 'Undefined';
  	}
  	if (browserAgent.indexOf("Firefox") >= 0) {
  		browser = "Firefox";
  	} else if (browserAgent.indexOf("Safari") >= 0) {
  		browser = "Safari";
  	} else if (browserAgent.indexOf("MSIE") >= 0) {
  		browser = "IE";
  	} else if (browserAgent.indexOf("Opera") >= 0) {
  		browser = "Opera";
  	} else {
  		browser = "Undefined";
  	}
  	return browser;
  }
  

  Przykład

  Wiele clickTagów

  W przypadku kiedy kreacja używa wiele adresów docelowych, zostaną one przekazane w sposób identyczny do pojedyńczego clicktag z tą róźnicą, że do nazwy zmiennej dodany zostanie numer porządkowy, np. clicktag1, clicktag2, itd. Sposób użycia tych adresów w kreacji jest identyczny ze standardowym clicktag, czyli np:

  on (release) {
    getURL(_root.clicktag2, _root.target);
  }

  Zamykacz

  Zamykacz, to tekst „Zamknij” z krzyżykiem, umieszczony w prawym górnym rogu kreacji, służący do zamykania/usuwania kreacji layerowych ze strony, lub do zakończenia interakcji. Powinien być to button zgodny z następującymi wytycznymi:

 • słowo 'zamknij' czcionką wielkości min. 12px;
 • wymiary obszaru klikalnego: minimalnie 100×30 px;
 • wymiary krzyżyka: minimalnie 20×20 px;
 • obszar klikalny zaznaczony linią o grubości nie mniejszej niż 2px lub odznaczający się kolorem;
 • krzyżyk zaznaczony linią o grubości nie mniejszej niż 2px;
 • położenie obszaru klikalnego stałe, zamykacz umieszczony w prawym górnym rogu obszaru kreacji;
 • kolor linii zaznaczenia krzyżyka oraz kolor tła (obszaru klikalnego) powinny ze sobą kontrastować;
 • napis 'zamknij' i [X] powinny znajdować się na nieprzezroczystym tle;
 • obszar klikalny powinien być aktywny od momentu wyświetlenia się kreacji na stronie;
 • do obszaru klikalnego należy podłączyć następującą akcję:
 • on (release) {
    getURL('javascript:onFinishedPlaying();');
  }
  

  Przykład wzorcowego zamykacza:

  Rich Media

  Duże pliki multimedialne, takie jak muzyka w formacie mp3 lub materiały wideo w formacie flv nie mogą być zagnieżdzone bezpośrednio w kreacji (jej rozmiar nie może przekroczyć wyznaczonej przez specyfikacje maksymalnej wagi - 60kb).
  Pliki takie należy dostarczyć osobno. Zostaną umieszczone na serwerze, a adres do nich zostanie przekazany do kreacji poprzez zmienną FlashVars. Formy reklamowe z wideo zawierają w koszcie mediowym pojemność do 1MB plików multimedialnych.

  Kracja powinna skladać się z 2 osobnych plikow. SWF - ramka z odtwarzaczem, który zaciaga wlasciwe video oraz samego pliku multimedialnego.

  Odtwarzacz powinien mieć przycisk MUTE (obraz głośnika) wyciszający odtwarzany dźwięk, który w kreacji powinien być wyłączony i odtwarzany tylko za kliknięciem użytkownika w obraz głośnika. Video może być zapętlone, jednak po jednej sekwencji dźwięk powinien wyciszyć się automatycznie.

  Alternatywne formy płaskie

  Dla kreacji mogą zostać przygotowane zastępcze kreacje w formacie rastrowym (JPG, PNG, GIF). Zostaną one wyświetlone użytkownikom z wyłączoną obsługa JavaScriptu lub nie posiadającym zainstalowanej wtyczki flash w przeglądarce internetowej.

  Skrypty emisyjne

  Obsługujemy skrypty emisyjne w poniższych językach:

 • HTML
 • HTML 5
 • JavaScript
 • Należy przesyłać w formie plików tekstowych, o nazwie opisującej emitowaną przez nie kreację, oraz miejsce emisji tak jak w przypadku plików z kreacjami swf/jpg/png/gif. Np.

  OAN_inwestycje_pl_billboard_750x100.txt

  Kody emisyjne muszą wyświetlać alternatywne formy płaskie w przypadku gdy użytkownik posiada wyłączoną obsługa JavaScriptu lub nie posiada zainstalowanej wtyczki flash w przeglądarce internetowej.

  Skrypty zliczające

  Należy przesyłać w formie plików tekstowych w dwóch częściach o nazwie takiej samej jak kreacja z którą mają być emitowane:

 • URL/Redirect zliczający kliknięcia;
 • Element <img> lub javascript zliczający odsłony;
 • Elementy zabronione w kreacji.

  Kreacje nie mogą zawierać:

 • dźwięku zapetlonego lub występującego cyklicznie, maksymalna długość trwania dźwięku to 3 sekundy;
 • wszelkie dźwięki mogą być odtwarzane jedynie po interakcji użytkownika z kreacją (kliknięcie w głośnik);
 • mechanizmów zapisujących, zmieniających bądź odczytujących pliki cookie oraz shared objects;
 • odwołań do zewnętrznych elementów multimedialnych (wyjątkiem od tej reguły są zaciągane materiały wideo);
 • elementów powodujących błędy na stronie, błędne wyświetlanie oraz wyświetlanie komunikatów ostrzegawczych w przeglądarce;
 • mechanizmów mających na celu śledzenie interakcji użytkownika ze stroną (za wyjątkiem kreacji);
 • FPS (frames per second) o wartości wyższej niż 25. Kreacja nie może obciążać procesora wiecej niż w 30%;
 • przycisków o treści systemowej jak np.: “Zamknij”, czy “OK” oraz ikon minimalizowania i zamykania okna, działających inaczej niż wynika to z ich typowej funkcji;
 • przyciski zamieszczane na reklamach muszą wykonywaç funkcje zgodne z komunikatami prezentowanymi na przyciskach, np. przyciski imitujące funkcje formularza, listy rozwijanej, pola wyboru nie mogą powodować przekierowania na stron klienta bądź innej akcji niezgodnej z ich standardową funkcją;
 • nie może być praktykowane emitowanie form layerowych, które samoczynnie poruszają się po ekranie (np. spływają w dół), co uniemożliwia precyzyjne kliknięcie w przycisk „zamknij X” i powoduje nieintentcjonalne kliknięcia w kreację.
 • Płaskie formy reklamowe.

  Billboard

  Pokaż opis

  Billboard jest płaską formą reklamy, emitowaną zwykle w górnej, środkowej części serwisu. Kliknięcie w billboard powoduje przejście na adres docelowy kreacji.

  Standardowe rozmiary:

  Billboard:
  750×100 px
  DoubleBillboard:
  750×200 px
  TripleBillboard:
  750×300 px
  WideBillboard:
  940×300 px
  oraz 970×300 px

  Waga maksymalna

  60KB

  Zobacz również:

  Przykład

  Rectangle

  Pokaż opis

  Rectangle jest płaską formą reklamy, emitowaną zwykle w pomocniczej kolumnie serwisu lub wewnątrz właściwej treści (np. artykułu). Rectangle/box może występować zarówno w miejscu otoczonym przez tekst jak i pomiędzy dwoma akapitami tekstu. Kliknięcie w rectangle powoduje przejście na adres docelowy kreacji.

  Standardowe rozmiary:

  .
  300×250 px
  .
  .
  .

  Waga maksymalna:

  60KB

  Zobacz również:

  Przykład

  Skyscraper

  Pokaż opis

  Skyscraper jest płaską formą reklamy, emitowaną w dodatkowej kolumnie serwisu, umieszczonej zwykle po prawej stronie (obok głównej treści). Kliknięcie w skyscraper powoduje przejście na adres docelowy kreacji.

  Standardowe rozmiary:

  .
  120×600 px
  160×600 px
  .
  .
  .

  Waga maksymalna:

  60KB

  Zobacz również:

  Przykład

  Halfpage

  Pokaż opis

  Halfpage jest płaską formą reklamową o wymiarach 300px na 600px, znajdującą się zazwyczaj po prawej stronie serwisu, często w miejscu rectangle. Kliknięcie w Halfpage powoduje przejście na adres docelowy kreacji.

  Standardowe rozmiary:

  300×600 px

  Waga maksymalna:

  60KB

  Zobacz również:

  Przykład

  Screening

  Pokaż opis

  Tapeta jest tłem serwisu o dużej rozdzielczości. Ta forma reklamy jest nieklikalna. Istnieje możliwość zdefiniowania tła serwisu dopełniającego obszar tapety. Tapeta może się zmieniać w reakcji na działania użytkownika. Tapeta w formie screeningu to połączenie standardowej tapety z Billboardem lub Double Billboardem w taki sposób, aby granica pomiędzy nimi była niezauważalna (zawartość billboradu jest dopasowana do zawartości tapety). Obszar kreacji billboardowej jest nieklikalny. Interactive surround, czyli dynamiczny screening, to połączenie wielu obrazków tapet poprzez Billboard reagujacy na akcje uzytkownika (np. na klikniecie lub najechanie na pewnien element).

  Standardowe rozmiary:

  1600 x 1024 px

  Waga maksymalna:

  60KB

  Zobacz również:

  Przykład

  Expandowane formy reklamowe.

  Expand Billboard

  Pokaż opis

  Expand jest rozwijaną formą reklamy. Rozwija się po najechaniu na nią kursorem - z wielkości podstawowego billboarda do większej powierzchni; po przesunięciu kursora poza obszar banera, reklama "zwija się" do początkowej wielkości.

  Standardowe rozmiary:

  Billboard:
  750×100 px do 750×300 px
  DoubleBillboard:
  750×200 px do 750×300 px
  TripleBillboard:
  750×300 px do 750×600 px

  Waga maksymalna:

  60KB

  Zobacz również:

  Przykład

  Expand Skyscraper

  Pokaż opis

  Expand jest rozwijaną formą reklamy. Rozwija się po najechaniu na nią kursorem - z wielkości podstawowego skyscrapera do większej powierzchni; po przesunięciu kursora poza obszar banera, reklama "zwija się" do początkowej wielkości.

  Standardowe rozmiary:

  160×600 px do 320x600

  Waga maksymalna:

  60KB

  Zobacz również:

  Przykład

  Expand Rectangle

  Pokaż opis

  Expand jest rozwijaną formą reklamy. Rozwija się po najechaniu na nią kursorem - z wielkości podstawowego skyscrapera do większej powierzchni; po przesunięciu kursora poza obszar banera, reklama "zwija się" do początkowej wielkości.

  Standardowe rozmiary:

  300x250 px do 400x400

  Waga maksymalna:

  60KB

  Zobacz również:

  Przykład

  Formy reklamowe na warstwie.

  Top Layer

  Pokaż opis

  Toplayer to forma reklamowa wyświetlana na warstwie ponad zawartością serwisu. Czas emisji tej kreacji wynosi 15 sekund. Toplayer musi zawierać wyraźny zamykacz o wymiarach nie mniejszych niż 20x20px.

  Standardowe rozmiary:

  750x550 px

  Waga maksymalna:

  60KB

  Zobacz również:

  Przykład

  Floorad

  Pokaż opis

  Floor ad to forma reklamowa wyświetlana na warstwie ponad zawartością serwisu przylegającej do dolnej krawędzi okna przeglądarki. Szerokość formy to zawsze 100% aktualnej szerokości okna. Czas emisji tej kreacji wynosi 15 sekund. Floor ad musi zawierać wyraźny zamykacz.

  Standardowe rozmiary:

  1024x300 px

  Waga maksymalna:

  60KB

  Zobacz również:

  Przykład

  Brandmark

  Pokaż opis

  BrandMark to forma reklamowa wyświetlana na warstwie ponad zawartością serwisu, która swoim wyglądem przypomina wyskakujące okienko (popup). Kliknięcie na kreację przenosi pod adres docelowy. BrandMark musi zawierać następujące elementy: zamykacz, minimalizator oraz maksymalizator.

  Standardowe rozmiary:

  300x300 px

  Waga maksymalna:

  60KB

  Zobacz również:

  Przykład